Moodle KRK

Czym jest potwierdzanie efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym?